Избор на регион
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Работа в MULTIVAC

Нашите служители са нашето най-ценно богатство и най-важната инвестиция в нашето бъдеще. Ние залагаме на дългосрочни трудови взаимоотношения и добър работен климат. Ние се стремим да предложим на всички наши служители бизнес среда с вълнуващи възможности за професионално развитие. Следователно ние сме особено ангажирани с тяхното обучение и развитие.

Също така предлагаме на нашите служители различни модели, които да им помогнат да съчетаят семейството и работата.

Насърчаваме ангажираните служители, които споделят нашата визия.

Осигуряваме на всички наши служители среда за тяхното личностно развитие и като водеща международна компания поемаме отговорностите си към общество.

Работната ни среда приканва нашите служители да участват активно в по-нататъшното развитие на нашата компания, както и в непрекъснатото подобряване на нашите продукти и процеси.

Основни елементи са нашите корпоративни ценности, модерните, ергономични и сигурни работни места, както и подкрепата към нашите служители според техните индивидуални нужди.

Обучение и развитие

Обучението и развитието са много важни за MULTIVAC. Концепцията ни, насочена към дългосрочно инвестиране в персонала, се основава на нашата корпоративна стратегия и на социалните тенденции като демографска промяна, разнообразие, индивидуализация, мобилност, здраве и образование.

Основните точки на нашите програми за обучение и развитие включват:

  • Програми в Центъра за обучение и иновации на MULTIVAC
  • Достъп до нашите онлайн обучителни модули
  • По-задълбочено развитие на собствените знания в различни области предоставено от инструктори на MULTIVAC

Нашите актуални свободни работни места

MULTIVAC е постоянно растящо предприятие с международна ориентация. Квалифицираните и мотивирани служители са важна основа за успеха на нашето предприятие. Като пазарен и технологичен лидер в опаковъчната промишленост, ние предлагаме на нашите служители дългосрочна перспектива и различни възможности за развитие. Чрез различни модели подкрепяме служителите си в съчетаването на семейния и професионалния живот.