Избор на регион
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Обучения

Използвайте нашето ноу-хау

С опаковъчните системи на MULTIVAC Вие получавате изключително производителни съоръжения. Чрез обучението на Вашите служители потенциалът на Вашите опаковъчни машини може да се използва още по-добре.      

Предложението за обучение на MULTIVAC обхваща както стандартни, така и индивидуални за клиента курсове, които се провеждат или на място при клиента, или в нашия център за обучение. 

Ние предлагаме курсове за:

  • термоформовъчни опаковъчни машини
  • трейсилъри
  • камерни машини
  • роботизирани модули за експлоатация


Курсовете са подходящи особено за оператори на машини, ръководители на линии и персонал по поддръжката. Учебният материал под формата на теория и практика се преподава и усвоява в малки групи. Успешното участие в курса се удостоверява със сертификат. С подробната документация за курса усвоените знания са на разположение и по-късно.
   
Ние предлагаме целогодишно обучение и всеки индивидуално може да заяви участие.

Нашият екип ще Ви консултира с удоволствие и ще препоръча на Вас и Вашите служители подходящата комбинация от модули за обучение. Освен това ние ще Ви помогнем при планирането на Вашето пътуване и хотел. Очакваме Вашето обаждане.

В нашия център за обучение и иновации в централата ни във Волфертшведен, Германия на първо място е клиентът. Тук ние ще Ви консултираме компетентно по отношение на всички въпроси, свързани с опаковъчния материал и приложенията, и ще направим Вашите идеи за опаковки достъпни под формата на мостри или малки серии.
Ние предлагаме на нашите клиенти експертни знания за операторите на машини, ръководители на линии и персонала по поддръжка и продължаваме да обучаваме нашите служители.

Training and Innovation Center:
6.51 MB PDF

PDF сваляне

Обучение във Вашата фирма

При обучение при клиента на място, лектор на MULTIVAC провежда обучението директно във Вашата фирма. Цялото обучение се провежда теоретично и практически на Вашите опаковъчни машини MULTIVAC. При това ние съгласуваме детайлно обучението с Вашия машинен парк и Вашите изисквания, и съблюдаваме нивото на знания и задачите на Вашите служители. Това гарантира оптимален трансфер на знания при минимални разходи.

Предимства:  

  • не са необходими пътни разходи за Вашите служители
  • обучение на Вашите машини
  • участие на служители от различни етапи на производството
  • участие на служители от различни отдели                                                                  


Може да изберете материала за обучение или от нашата програма за обучение
или да дефинирате по свой избор. Възможна е също и комбинация от двете.
Нашият екип с удоволствие ще Ви консултира и ще определи Вашата необходимост от обучение. След това ние ще изготвим
индивидуална и конкретна оферта, съобразена с Вашите потребности.

Очакваме Вашето обаждане.