Избор на регион
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Подсигурете си успеха

Персонализирани After Sales решения. За максимална производителност.

MULTIVAC CustomCare решенията обхващат първокласно After Sales портфолио от продукти и услуги, които са перфектно съгласувани с вашите изисквания. Това включва договори за превантивна поддръжка, Remote Assistance, Live Support, сервиз на място, инспекции за оптимизиране, оригинални резервни части, модернизирания, помощен център, експресни ремонти, удобния за потребители myMULTIVAC клиентски портал, който е вашият достъп до света на MULTIVAC.

Нашите персонализирани After Sales услуги са последователно насочени към увеличаване на мощността и наличността на вашите машини и тяхната производителност. Повече от 1000 служители от MULTIVAC CustomCare работят по целия свят денонощно за вашия успех и за вашата 100-процентова удовлетвореност.

Превантивна поддръжка icon-plus-accordion

Превантивна поддръжка

Ефективно минимизирайте непланираното време на бездействие поради повреда.

За да можете да работите с нашите решения колкото е възможно по-лесно и удобно, MULTIVAC разработи програма за превантивна поддръжка. Чрез индивидуално персонализиране според вашите изисквания можем да гарантираме безупречна работа и оптимална производителност на вашата инсталация за целия жизнен цикъл.

Предимствата говорят сами за себе си: нашето предложение противодейства на прокрадващите се незабелязано загуби в мощността и качеството и поддържа вашите производствени разходи на ниско ниво. Допълнително значително нарастват както надеждността, така и наличността на вашите машини, при което мерките по поддръжка могат да се планират индивидуално и да се персонализират точно според вашите нужди.

Използвайте и вие нашата програма за превантивна поддръжка. Струва си. На базата на рентабилна и цялостна концепция вие значително увеличавате производителността на вашите съоръжения и удължавате в същото време техния експлоатационен живот.

Инспекции icon-plus-accordion

Инспекции

Просто спечелете повече сигурност.

Съществена част от нашите инспекции е проверката и документирането на действителното състояние на компонентите на вашите машини. Нашите експерти от MULTIVAC по този начин са в състояние да разпознават на ранен етап и да оценяват слабите места и потенциалите за оптимизиране. При съблюдаване на вашите изисквания и нужди така могат да се планират и изпълнят целенасочени мерки. Така ние се грижим за оптимална производителност и ефективност на вашата МULTIVAC инсталация – по всяко време.

Удължаване на гаранцията icon-plus-accordion

Удължаване на гаранцията

MULTIVAC решенията са символ на ефективност, сигурност на процеса, надеждност и преди всичко на дълготрайност. Но и най-добрата машина се нуждае от грижа, ако трябва да работи трайно ефективно и устойчиво. Ето защо гаранцията на MULTIVAC в комбинация със споразумение за превантивна поддръжка може да се удължи до 48 месеца. Така вие защитавате инвестицията си при пълен контрол на разходите. Защото с удължението на гаранцията се наслаждавате на най-добра защита за всички премиум компоненти и не трябва да се страхувате от неочаквани ремонтни разходи.

MULTIVAC ремонтира или заменя съгласно това споразумение дефектните компоненти бързо, професионално и без бюрокрация. Благодарение на цялостен склад, шлифована логистика и висок дял на техническа компетенция на нашите специалисти на място ние се грижим за максималната достъпност на вашата MULTIVAC система. И то по време на целия й експлоатационен живот. В над 165 държави по света.

Remote Assistance icon-plus-accordion

Remote Assistance

Вашето лично онлайн подпомагане.

Чрез възможно най-бързото подпомагане – на живо и чрез дистанционен достъп – посредством Remote Assistance ние намаляваме времената на бездействие поради повреда при непланирано спиране. При това възникналите проблеми се анализират и решават от нашите експерти онлайн и в диалог с вас. Напълно индивидуално и стъпка по стъпка, без пътуване и ненужни времена на чакане.

Remote VPN

С инструмента за дистанционна поддръжка Remote VPN нашият експертен екип може да достигне директно до управлението на вашата инсталация. Като интерфейс служи сигурната VPN връзка, която може да се активира само от вас върху машинния терминал. Чрез Remote VPN вие ни позволявате да коригираме машинните параметри, така че да можем да Ви подпомагаме целенасочено, напр. при машинна инсталация, повреда или софтуерни актуализации.

 

 

 

Remote Assistance за вашите MULTIVAC машини

Live Support

С инструмента за дистанционна поддръжка Live Support нашият експертен екип може допълнително да Ви асистира персонално и всеобхватно. За използване ще се нуждаете само от вашето мобилно устройство, като смартфон или таблет, с интернет достъп. Всичко друго става интуитивно лесно и ефективно.

С помощта на вашето мобилно устройство въвеждате вашето лице за контакт на МULTIVAC точно към компонента, който причинява повреда. С гласово управление и чрез включените в живата картина на мобилното ви устройство указания и чертежи експертът ще ви помогне оптимално при отстраняването на повредата – все едно стои до вас. Изключително позитивната обратна връзка от нашите клиенти ни насърчава все повече да интегрираме такива дигитални решения в нашето портфолио с услуги.

Smart Services icon-plus-accordion

Smart Services

По-висока ефективност чрез дигитални решения.

С MULTIVAC Smart Services се възползвате от прозрачни процеси и процесни данни в реално време. Интелигентно използвани, те са решаващ фактор за успеха и важен принос за максималната ефективност и рентабилността на вашите съоръжения и линии. Нашите експерти ще ви посъветват необвързващо как можете рентабилно да използвате MULTIVAC Smart Services с нови и налични съоръжения.

Помощен център icon-plus-accordion

Помощен център

Във фокуса на нашия помощен център е бързото и ефективно отстраняване на неизправности, както и консултирането на нашите клиенти по всички технически въпроси. При това нашите квалифицирани сервизни служители ще ви съпровождат през целия експлоатационен цикъл на вашата MULTIVAC машина – от първоначалната инсталация през дългото време на употреба до модернизирането или фабричния основен ремонт.

Като клиент вие се възползвате от техническа поддръжка на съответния ви език и в съответната времева зона* от нашите локални сервизни специалисти. Нашите опитни консултанти са специално обучени да ви помагат бързо, компетентно и практично и да пускат обратно в ход вашето производство без дълги периоди на спиране.

*В зависимост от най-близкия локален филиал на MULTIVAC.

Оригинални резервни части icon-plus-accordion

Оригинални резервни части

Оригиналните резервни части на MULTIVAC предпазват вашата система и гарантират сигурно, надеждно и ефективно производство. Те са синоним на максимална производителност и експлоатационен живот и по този начин дългосрочна сигурност на инвестицията. Важен принос за максимална наличност на машините и за цялостната ефективност на вашата продукция.
 

Нашата философия

 • Най-високо качество и надеждност
 • Бързо снабдяване по целия свят с резервни части
 • Дългосрочна разполагаемост
 • Сигурна идентификация
 • Лесно поръчване
 • Всеобхватна консултация

 

 

 

 

 

 

myMULTIVAC

Вашият централен портал към света на MULTIVAC

В myMULTIVAC можете денонощно да поръчате резервни части и консумативи за вашите MULTIVAC машини бързо и лесно и имате достъп до информация за доставката, изпращането и фактурата за всички ваши поръчки.

 

Резервни части на MULTIVAC и вашите предимства като клиент

Фабрични основни ремонти icon-plus-accordion

Фабрични основни ремонти

Като нови.

Фабричен основен ремонт на компонент

Въпреки дългогодишната и надеждна производителност определени компоненти на дадено съоръжение подлежат на технически обусловено износване. И поради външни влияния покритията, уплътненията и др. с времето могат да загубят ефективността си. Направете нещо по въпроса. Чрез професионална ревизия, респ. ремонт при оригиналния производител дори силно натоварените компоненти възвръщат пълната си функционалност и надеждност.

Фабричен основен ремонт е на разположение за много компоненти, като напр.:

 • Термозаваряващи плочи
 • Нагревателни плочи
 • Инструменти за рязане
 • Подемни механизми
 • Електронни компоненти
 • и др.

Фабричен основен ремонт на цели машини

При този фабричен основен ремонт цялата машина, както и всички релевантни компоненти професионално се разглобяват, почистват, проверяват, при нужда се ремонтират основно или се заместват от MULTIVAC оригинални части. Така вие отново печелите в дългосрочен план от същата мощност, качество и сигурност, каквито може да ви предложи само оригиналният производител.

С фабричен основен ремонт се гарантира и напълно се документира, че

 • вашето съоръжение отново отговаря на нашите високи стандарти за производителност и качество
 • актуално валидните изисквания за безопасност са изпълнени
 • актуалният софтуер се използва
 • фабричният основен ремонт се извършва при използване на оригинални части на MULTIVAC
 • всички дейности се извършват от експерти на MULTIVAC/li>Обратно закупените от MULTIVAC и фабрично ремонтирани машини също са на разположение като бързо доставяни използвани машини – просто попитайте вашия MULTIVAC консултант.

Модернизиране icon-plus-accordion

Модернизиране

С услугата за модернизиране MULTIVAC Retrofit вие може да модернизирате своите съществуващи съоръжения към новите задачи и изисквания на пазара. Чрез интегрирането от наша страна на нови модули или дооборудване на функции се удължава срокът на използване на вашето съоръжение и се повишава рентабилността. При всеобхватно модернизиране ние довеждаме хардуера и софтуера до ново ниво и винаги гарантираме сигурността на вашето съоръжение – при това изчерпателно документирано.

След индивидуален анализ и консултация нашите специалисти ще разработят заедно с вас концепция за това в какви области е разумно оптимизирането на вашето съоръжение:

 • Ефективност на опаковъчния материал
 • Автоматизация
 • Означение
 • Смяна на инструмент
 • Продуктова инспекция и продуктова сигурност
 • Хигиена
 • Принадлежности
 • Системи за поддръжка и ревизия
 • Централни конструктивни групи
 • и др.

 

 

Локално сервизиране icon-plus-accordion

Локално сервизиране

Най-добри в класа, денонощно.

Днес нито едно предприятие не може да си позволи по-дълги периоди на престой. Точно когато вие произвеждате just-in-time, причините за неизправностите трябва да се идентифицират бързо и да се отстраняват светкавично и без усложнения. MULTIVAC е в състояние да оказва локална, както и глобална поддръжка.

Над 850 сервизни техници на MULTIVAC по целия свят по всяко време са близо до вас с пълна готовност, изчерпателно ноухау и дългогодишен опит. Нашият фокус е върху гарантирането на безпроблемна работа, бързо отстраняване на повреди и професионалното ви подпомагане на място. Така ние гарантираме максималната наличност на всички инсталирани или предстоящи да бъдат инсталирани съоръжения на MULTIVAC.

Обучение icon-plus-accordion

Обучение

На живо. Онлайн. Интерактивно.

Закупувайки решение на MULTIVAC, вие избирате оборудване, в което качеството, функционалността и производителността са на първо място. Чрез обучението на вашите служители потенциалът на вашата инвестиция може да се използва още по-добре.
Предложението за обучение на MULTIVAC обхваща както стандартизирани, така и индивидуални за клиента курсове, които се извършват в нашите центрове за обучение на MULTIVAC, при вас на място или онлайн.

Курсовете са подходящи особено за оператори на машини, ръководители на линии и персонал по поддръжката. При това съдържанията за учене се разработват в малки групи теоретично и практично и се представят интерактивно. Успешното участие се потвърждава от сертификат. И с подробната документация за курса усвоените знания са на разположение и по-късно.

Нашият екип за обучение ще ви консултира детайлно и ще ви препоръча подходящата за вашите служители комбинация от възможни курсови модули

Всеобхватна компетенция за решения.

Екологично и икономически устойчива.

Компетенцията за решения при MULTIVAC също така е екологично и икономически устойчива. Нашето портфолио от продукти, системи и подбрани услуги гарантира максимална ефективност и производителност.

При нас ще откриете браншови експерти, които познават най-добре вашия отраслов сегмент с всички стандарти и предписания. С фокус върху вашето предложение и вашите целеви групи пред вас са открити почти безгранични възможности: най-различни опаковъчни технологии, съвместими с Industry 4.0 решения за автоматизиране и системи за етикетиране и контрол на качеството.


Подпомагани от CustomCare следпродажбените решения и дигитализирани с инструменти за анализ в реално време, като MULTIVAC Smart Services, ние от самото начало се грижим за максимална сигурност на управлението и процесите и за линейна ефективност. За общия експлоатационен цикъл на вашето съоръжение.

 

MULTIVAC CustomCare

Подсигурете си своя бизнес успех.

Персонализирани After Sales решения. За максимална производителност.