Избор на регион
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Сервиз

Комплексно и бързо обслужване

Сервизната мрежа на MULTIVAC е изградена в цял свят и Ви предлага комплексно предложение - от превантивни и бързи дейности по поддръжка, индивидуални модернизации до сервиз в аварийни случаи.

Поддръжка & Сервиз

Комплексният сервиз за поддръжка на MULTIVAC осигурява максимална производителност и гъвкавост на Вашите опаковъчни решения. Предложението обхваща както превантивно техническо обслужване, така и извършването на непланирани сервизни работи.

Основен ремонт

За да се предотврати естественото износване на отделни механизми и да се отговори съответно на актуалните изисквания на пазара, MULTIVAC извършва необходимия основен ремонт на Вашата опаковъчна машина.

Резервни части

Сервизната мрежа на MULTIVAC, изградена в цял свят, гарантира повсеместно обслужване на всички монтирани машини с оригинални резервни части - и по този начин осигурява максимална производителност и използваемост на машините.

Модернизация

За да се реализират нови задачи и да се отговори на изискванията на пазара, съществуващите опаковъчни машини на MULTIVAC могат да се преоборудват респ. дооборудват. така Вие можете да продължите да работите с наличното Ви оборудване и да произвеждате конкуретноспособни продукти.