Избор на регион
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Модернизация

Използвайте по-дълго инвестициите

С екипа за модернизация MULTIVAC Retrofit™ Вие може да модернизирате Вашите съществуващи опаковъчни съоръжения спрямо новите задачи и изисквания на пазара. Обновете Вашето производство в съответствие с най-новото техническо ниво, като направите основен ремонт на Вашите системи, интегрирате нови модули или добавите нови функции. Резултатът: експлоатационният живот на Вашето съоръжение ще се удължи, рентабилността ще се увеличи.

Чрез изчерпателното консултиране, ние ще разработим заедно с Вас концепция за подходящите модули с цел оптимизиране на Вашето производство. MULTIVAC предлага различни пакети от услуги, за да установи потенциала за оптимизиране на Вашия наличен машинен парк.

Machine modernisation:
MULTIVAC Retrofit
7.48 MB PDF

PDF сваляне