Избор на регион
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Основен ремонт на инструменти/ модули

Компетентно извършеният основен ремонт от MULTIVAC на инструменти и модули допринася за удължаване на времето за работа на машината и по този начин и на нейния експлоатационен цикъл.

По време на работа определени части респ. инструменти на машините са подложени на естествено износване. Необходимите основни ремонти могат да бъдат извършени на място при нашите клиенти или в различните филиали на MULTIVAC в Германия, например в централата във Волфертшведен и в MULTIVAC Resale и Service в Нететал, а също така и при различните дъщерни компании.

Фабричен основен ремонт на инструмент

Основният ремонт е ценово изгодна и щадяща ресурсите алтернатива на закупуване на нови части. Вместо замяната на нагревателни или термозаваряващи плочи с нови, експертите на MULTIVAC извършват основен ремонт в завода. След основен ремонт Вие ще получите вашите части напълно обновени и годни за употреба.

В програмата за обмен на MULTIVAC нашият технически сервиз предоставя на разположение вече ремонтирани монтажни групи като подемни механизми и щанци, а Вие просто трябва да ни изпратите обратно Вашите демонтирани части. Този сервиз намалява времената за престой на машината и представлява щадяща ресурсите алтернатива на закупуването на нови части.