Избор на регион
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Поддръжка и сервиз

Кратки времена за реакция и висока компетентност

Нашата широка сервизна мрежа в целия свят е на разположение 24 часа в денонощието 7 дни в седмицата. Предложението обхваща както превантивно техническо обслужване, така и извършването на непланирани сервизни работи. За да осигурим максимална работа и производителност на машините MULTIVAC, ние предлагаме на нашите клиенти различни пакети за поддръжка и сервизно обслужване.

Превантивно техническо обслужване

Ние извършваме рутинно превантивно техническо обслужване, което осигурява максимални експлоатационни времена и оптимална производителност на опаковъчните машини. Като превантивна мярка то служи за предотвратяване на повреди и намаляване на времената на престой. Ние договаряме с нашите клиенти схеми за техническо обслужване, които определят интервалите и дейностите за превантивно техническо обслужване.

Ремонт

Сервизно обслужване с бърза реакция

Нашата широка сервизна мрежа в цял свят предлага на нашите клиенти бърз достъп до повредените машини. Кратките времена за реакция и своевременно извършени ремонти осигуряват бързото възстановяване на производствения процес след повреда. С дистанционната поддръжка MULTIVAC Remote Assistance нашият екип от експерти има директен достъп до управлението на Вашата опаковъчна система.

Аварийни случаи

Бърза, компетентна помощ в авариен случай

Ако се появи повреда, която не може да отстраните сами, нашият сервизен техник ще Ви помогне. Екипът от експерти на MULTIVAC ще анализира повредата, ще препоръча начин на решение на отстраняване на повредата и ще организира бързата намеса на сервизните техници, както и изпращането на резервните части.

MULTIVAC Pro Selection:
34.73 MB PDF

PDF сваляне