Избор на регион
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

MULTIVAC Line Control

Управление и обслужване на всички линии

 

MULTIVAC Line Control (MLC) позволява особено ефективно управление на линиите на MULTIVAC. Това включва зареждане, стартиране, спиране, работа на празен ход, както и промяна в рецептите. MLC значително улеснява работата, осигурява безопасни и възпроизведими процеси и свежда до минимум потенциалните оперативни грешки. Той предоставя основата за лесно свързване на линия към ERP, MES, MRP или PPS системи на нашите клиенти.

MULTIVAC Line Control (MLC) е иновативно решение, което прави експлоатацията и управлението на линиите изключително удобно и ефективно.

Често повтарящите се последователности от работни процеси, като зареждане, стартиране, спиране, работа без продукт и промени в рецептите, се преобразуват в MLC стандартизирани и възможни за възпроизвеждане процеси за всички линии.

Оперативният персонал се възползва от значително по-кратки разстояния за ходене, както и от лесните, бързи и изрядни работни стъпки. Резултатът е значително по-високо ниво на достъпност по цялата линия и свеждане до минимум на оперативните грешки. Чрез обработката на всички релевантни данни за процеса MULTIVAC Line Control е идеалната основа за опционални цифрови услуги, като напр. OEE анализи.

MULTIVAC Line Control предоставя основата за лесно свързване на линия към ERP, MES, MRP или PPS системи на нашите клиенти.

 

Зареждане на линия

След задействане на главните прекъсвачи на всички елементи на линиите от всеки пулт за управление (HMI 3) централно може да се избере рецепта за цялата линия. Всеки елемент на линията автоматично съдържа подходящото предложение за рецепта, което се потвърждава от оператора след евентуални процеси на ръчна настройка, които може да са необходими.

MULTIVAC Line Control прави зареждането на линиите много по-ефективно и безопасно. За оператора това не само намалява разхода на време, но и разстоянията за ходене за зареждане на отделни рецепти на всяка машина. Управлението на рецептите на всички линии автоматично гарантира, че се използват правилните рецепти.

MLC позволява стартирането на линията само когато всички модули на линията са готови за работа. Това също така свежда до минимум потенциалните източници на грешки.

 

Стартиране и спиране на линия

С MLC цялата линия може да се стартира и спира централно от всеки пулт за управление (HMI 2, HMI 3). При спиране всеки линеен модул автоматично превключва в състояние „спрял“.

MULTIVAC Line Control прави стартирането и спирането на линиите един регулиран процес, което го прави значително по-лесен и бърз. Освен намаления разход на време и по-кратките разстояния за ходене за оператора се увеличава и срокът на експлоатация на съоръжението.

Промяна в рецептите на всички линии

С MLC желаната рецепта за линията може да се избере централно от всеки пулт за управление (HMI 3). Всеки елемент на линията автоматично съдържа подходящото предложение за рецепта, което се потвърждава от оператора след евентуални процеси на ръчна настройка, които може да са необходими.

Освен това в управлението могат да се покажат контролни списъци за дейностите по ръчна настройка, които трябва да се извършат от оператора и да се потвърдят на пулта за управление.

MULTIVAC Line Control прави промяната в рецептите в линиите много по-безопасна и по-бърза. За оператора това не само намалява разхода на време, но и разстоянията за ходене за зареждане на отделни рецепти на всяка машина. В същото време се гарантира, че промяната в рецептата се извършва правилно и на всяка машина.

Управлението на рецептите на всички линии автоматично гарантира, например, че се използват правилните данни за продукта. Те обикновено включват и правилните оформления и данни за печат, критичен източник на грешки за операторите по време на ежедневната работа, което може да доведе до големи разходи за преработка или връщане на продукт.

 

Преглед на състоянието на линията

Прегледът на състоянието на линията на MLC бързо и надеждно идентифицира и локализира причините за непланираните спирания на линията, например поради липса на материал. Други потенциални причини за неизправности, като задействане на защитните вериги или контролните сензори, също могат да бъдат локализирани ефективно с прегледа на състоянието на линията.

Благодарение на MLC премахването на стандартните производствени неизправности е изключително опростено и ускорено. В допълнение към намаляването на времето, необходимо за оператора, се оптимизира и срокът на експлоатация на линията, а производствените цели се постигат по-надеждно. Разграничението на статистическите данни за машината води до по-добра база данни за анализи на OEE.

 

 

Работа на линията без продукт

С помощта на MLC линията може да бъде изпразнна контролирано по всяко време от всеки пулт за управление (HMI 3). Продуктите и опаковките, намиращи се в линията, се отвеждат контролирано от нея. По този начин те преминават през останалите стъпки на процеса. След това линейните модули автоматично превключват в състояние „завършен“ и линията е готова за промяна в продукта или рецептата, респ. за приключване на смяната.

MULTIVAC Line Control прави изпразването на линиите един регулиран процес, изключително лесен и надежден. Освен намаления разход на време и по-кратките интервали за ходене на оператора, тази функция на MLC поддържа особено ефективната подготовка на промените в продукта. Разграничението на статистическите данни за машината води до по-добра база данни за анализи на OEE.

MULTIVAC Line Control

  • Стартиране/Спиране на линии
  • Интегрирано управление на рецепти
  • Интегрирано управление на линии
  • Модулната конструкция позволява допълнителни приложения, специфични за клиента

Доклади на потребители и технически принос

Automation solutions for the bakery product industry

The bread and bakery product industry finds itself in a far-reaching transition. Cost pressure, product diversity
in the market, altered consumer habits, and hygiene
regulations require companies not only to adapt their product range but also to optimise their production
processes. One important approach as…

Automation in meat processing offers a wide range of benefits

The food industry is booming. An ever increasing number of fresh and processed food products, snacks, ready meals, and convenience products have to be manufactured and packed. But it has become more difficult to find suitable or qualified staff. There is currently an acute lack of personnel in the meat processing…

RX 4.0 offers maximum process reliability

The medical products and pharmaceutical industries place very great demands on the precision and reproducibility of processes when packing sensitive products - not least because of the new MDR and UDI regulations. The declared aims of both sectors also include improvements in throughput times, production efficiency and…

Loading, removing and converging packs in the smallest space

With the H 052 robot from MULTIVAC, a 2-axis robot can be completely integrated into a thermoforming packaging machine for the first time. This means the space requirement can be reduced significantly. The handling module is capable of being matched flexibly to a wide range of products and finished packs with a weight…

 

Свържете се с нас