Избор на регион
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

MULTIVAC Smart Services & MULTIVAC Pack Pilot

По-висока ефективност чрез дигитални решения

 

Благодарение на новаторските дигитални решения, MULTIVAC вече предлага голям брой инструменти, с които възможностите на машината и по този начин ефективността могат да бъдат увеличени.

Прозрачността на процесите и данните в реално време имат важен принос за ефективността и рентабилността на системите и линиите.

С дигиталните продукти и услуги на MULTIVAC ние предлагаме на нашите клиенти иновативни решения за наблюдение, управление и оптимизиране на производството - дори възможност за свързани в мрежа производствени бази в различните региони, с цел сравнение на производителността. Удобно, комфортно и „на живо“. За нови системи, както и за преоборудване на съществуващи машини.

Използването на MULTIVAC Smart Services не изисква голяма първоначална инвестиция, тъй като e разработено на модулен принцип и позволява гъвкаво адаптиране към съответната MULTIVAC машина и компонентите на линията.Това означава, че клиентите ни се възползват в еднаква степен във всички оперативни и стратегически области - от операторите на машините до производствените мениджъри.

 

Преглед на нашите Smart Services

 

Smart Production Dashboard

Имате ли бърз и лесен поглед върху това колко всъщност е произведено, респ. не е произведено във Вашето производство?

В 8 от 10 случая непостигането на производствената цел може да бъде открито навреме, а в повече от половината от тези случаи целта все още може да бъде постигната, чрез навременни контрамерки.

Със Smart Production Dashboard имате поглед върху производствените показатели по всяко време и от всяко място, винаги сте информирани.

Научете повече >

 

 

 

Smart OEE Analyzer

Знаете ли колко ефективно произвеждате отделните си артикули?

Много от нашите клиенти нямат точни показатели за тяхната ефективност. Производствата, които обръщат внимание на ресурсите са по-бързи и по-ефективни на пазара, производствените разходи намаляват, а маржовете се увеличават.

Със Smart OEE Analyzer можете да анализирате ефективността на база на данните, предоставени от системата. Във всеки един момент можете да видите дали производството Ви върви по план или трябва да бъде оптимизирано.

Научете повече >

 

 

 

 

Smart Log Analyzer

Знаете ли кои са най-често срещаните неизправности, които възникват във Вашата машина? Знаете ли също колко престой има машината в следствие на това?

Успявате ли целенасочено да следите ефективността?

Със Smart Log Analyzer можете веднага да идентифицирате основните причини за престоя на Вашата машина, както и най-често срещаните грешки и средния престой, който причиняват.

Научете повече >

 

Smart Machine Report

Смяната на фолиото на нашите машини може да отнеме 3 минути. Колко време е необходимо на Вашите служители за това?

С нашия Smart Machine Report можете да наблюдавате сравнения между машините или между различните смени, подробности за рецептите, както и промените в тях.

Научете повече >

 

 

Smart Data Backup

Безопасността на Вашите рецепти толкова важна ли е за вас, колкото и за нас? Не искате да загубите промените в рецептите, които сте направили, и искате да имате достъп до тях от всяко място, по всяко време?

С помощта на Smart Data Backup всички промени в рецептите се запазват автоматично и можете да ги възстановите, без това да влияе на производствения процес.

Научете повече >

 

 

MULTIVAC Pack Pilot

Знаете ли, че въвеждането на параметрите за нова рецепта на нашите машини често отнема над 20 минути?

Знаете ли, че дори след въвеждане на рецептата, на машината рядко се задават оптимални стойности по отношение на надеждността на процеса и производителността?

Нашият MULTIVAC Pack Pilot Ви позволява да създавате нова рецепта, близка до оптималната за Вашия продукт, само с няколко „щраквания“: директно от машината или успоредно чрез уеб приложението, за да не влияете на производството.

Научете повече >

 

 

Smart Production Dashboard

Централен пулт за управление за цифрови машини

От гледна точка на потребителя централният пулт за управление на цифровата машина е таблото, което не само може да работи на голям плосък екран до машината, но може да се гледа и дистанционно на компютър в офис, ако е необходимо. Това означава, че персоналът, който работи с машината, както и ръководството, имат достъп на живо до цялата информация, необходим за текущото изпълнение. Предимството на такъв инструмент се крие в значителното намаляване на комуникационните канали и времето за реакция.

 • Достъп до производствения процес в реално време
 • Важните показатели се показват на прегледно табло, разпределени според производствените дни и смените
 • Отклоненията между различните промени, както и дългосрочните тенденции, могат лесно да бъдат идентифицирани и анализирани

 

Smart OEE Analyzer

Стратегически инструмент за повишаване на ефективността

Smart OEE Analyzer предлага различни нива на подробен анализ на експлоатационните данни на опаковъчната машина за период до четири седмици. Софтуерът записва процентната наличност, качеството на опаковката и производителността на машината, умножава тези стойности и изчислява общата ефективност (OEE) на опаковъчната машина.

 • Лесен преглед на ефективността на процеса на опаковане на машините и линиите
 • Данните се представят като времеви редове на интерактивно табло. Характеристиките могат да се адаптират чрез избор на различни периоди от време или модели на смяна
 • Тъй като производителността, наличността и качеството се показват отделно, причините за недостатъчната OEE (обща ефективност на оборудването) могат да бъдат идентифицирани лесно и точно

 

Smart Log Analyzer

Гъвкав инструмент за оптимизация

Smart Log Analyzer прочита паметта за съобщенията и грешките на машината и зарежда съответните данни в Smart Hub, където след това се анализира. Събирането на данни варира от изчерпателна информация, като време на работа на машината, до отделни събития, причиняващи престой. Функционалността на Smart Log Analyzer е предназначена не само за потребителите, но и за сервизните техници. В случай на неизправност те веднага получават важните данни за нейното отстраняване, което може да съкрати времето на престой на машината.

 • Прецизна оценка на записаните данни на машина или линия на MULTIVAC за идентифициране на основните причини за непланирания престой
 • Всички неизправности, възникнали по време на разглеждания период, се изброяват и визуализират според общия причинен престой, средния престой или честотата
 • Smart Log Analyzer позволява на нашите клиенти да идентифицират основните причини за отклоненията от производителността по време на производствения процес, както и да се справят със специфични проблеми

 

Smart Machine Report

Бързо и ценно сравняване

Висококласен инструмент за управление както за началник-смени, така и за ръководството. Защото в Smart Machine Report всички автоматизирани и редовно генерирани доклади с анализи на Вашата машина са достъпни за изтегляне и препращане на други хора. Отчети позволяват сравнения на машини или смени, предоставят информация за рецептите и промените в тях и дават възможност за оценка на производителността на целия производствен процес. Данните се съхраняват централно и могат да бъдат извикани бързо и лесно от всеки компютър или мобилен телефон, по всяко време.

 • Автоматично генерирани доклади с анализи
 • За смислено сравнение на базата на смени, машини, промени в рецептите, рецепти и т.н.
 • Могат да бъдат извикани бързо и лесно
 • Ценно за началник-смени, за планиране на производството, за ръководството и т.н.

 

 

 

Smart Data Backup

Автоматично архивиране на ценни данни

С MULTIVAC Smart Data Backup винаги сте в безопасност!
С помощта на този наистина интелигентен инструмент настройките на опаковъчната машина на MULTIVAC автоматично се архивират в защитена онлайн зона. Smart Data Backup протича гладко във фонов режим без да влияе на производствения процес. Достъпът е удобен от всяко място с помощта на браузър. Всички настройки могат да бъдат изтеглени от Smart Service по всяко време и лесно възстановени, ако е необходимо.

 • Автоматично архивиране на данни в защитена онлайн зона
 • Лесен достъп чрез браузър
 • Лесно изтегляне и надеждно възстановяване на настройките на машината

 

MULTIVAC Pack Pilot

Оптимизиране на процеса в ново измерение

MULTIVAC Pack Pilot се управлява директно чрез HMI 3 на опаковъчната машина. За да създаде нови конфигурации на машини или рецепти, потребителят просто избира подходящата опаковка, опаковъчен материал и характеристики на продукта. В комбинация с данните за машината и инструмента може да се създаде пакет близо до оптималната работна точка, а съответната рецепта да се зареди директно, ако е необходимо. Системата генерира необходимите параметри с помощта на механизъм за правила, който осигурява непрекъсната оптимизация.

С MULTIVAC Pack Pilot опаковъчната машина е оптимално настроена в началото на производството, така че да може да произвежда висококачествени опаковки с максимална производителност без значителни загуби при стартиране. Това води до значителни икономии на продукти, опаковъчни материали и време за производство. Също така с Pack Pilot превключването на машина на друг опаковъчен материал е по-лесно и безопасно от всякога.

 • Автоматично откриване и предварително разпределение на използвания в момента набор от формати
 • Изчисляване на над 10 съществени параметъра за създаване на изделие (RX 4.0)
 • Комуникация за съхранение на данните
 • Управлението на Pack Pilot е интегрирано безпроблемно в потребителския интерфейс HMI 3 и е на разположение на всички операционни езици
 • Улеснено търсене с автоматично попълване на над 100 спецификации за фолиото

myMULTIVAC - Вашият портал към света на MULTIVAC

myMULTIVAC - Вашият портал към света на MULTIVAC

 • Портал за клиента
 • Smart Services
 • Обучения

 

Многобройни възможности за Self-Service:

 • Закупуване на резервни части, опаковъчни материали и дигитални продукти
 • Информация и документи за поръчка, проследяване на пратките
 • Информация за машината, документи и производителност
 • Управлявайте Вашата база от инсталирани машини
 • Сервизна информация и отчети

Доклади на потребители и технически принос

Ter Beke uses digital solutions from MULTIVAC

The Belgian food company, Ter Beke, counts on digitalization – and on MULTIVAC – in its factory in Veurne. Thanks to MULTIVAC’s digital services, it has been possible to optimize the complex packaging processes for the different sausage varieties to a very significant degree – and within just the initial phase of…

Guido Spix - Director, CTO and COO of MULTIVAC

From packaging machine manufacturer to digital company - MULTIVAC’s innovation strategy

Interview with Guido Spix, Director, CTO and COO

Together towards the Smart Food Factory

CSB-System AG and MULTIVAC are jointly developing solutions for
food production of the future

MULTIVAC Pack Pilot - a new dimension in operating convenience

MULTIVAC Pack Pilot is cloud-based software, which supports operators in setting up the packaging machine to the optimum degree, without a high level of expert knowledge being required.

 

Свържете се с нас