Избор на регион
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

 

Трейсийлъри от линията X

Високопроизводителни. Надеждни. Гъвкави. Готови за бъдещето.

 

Трейсийлър TX

Трейсийлърът TX покрива широк спектър от приложения за опаковане на хранителни продукти - от плодове и зеленчуци, през месо, колбаси, риба, продукти от птиче месо и млечни продукти до всякакви готови ястия.

Здравата и пестяща място механична конструкция, както и иновативното управление с Flow Manager и Multi Sensor Control позволяват гъвкаво и надеждно опаковане - дори и при максимална мощност и режим на непрекъсната работа. Друга гаранция за несравнимата гъвкавост и качеството на опаковане са X-tools - новаторската концепция за инструментите на TX.

За да се опрости настройката на новите продукти, тарелките и фолиата TX може да се свърже онлайн с MULTIVAC Pack Pilot и да се параметризира автоматично. В резултат на това е възможен бърз старт на производството, особено за новите приложения. За да се повиши ефективността на машината, TX предлага и опция за онлайн достъп до Smart услугите на MULTIVAC.

Бърза смяна на продукта

Смените на продукта, фолиото и инструмента, които са характерни и често срещани при трейсийлърите, могат да се извършат при TX с възможно най-кратко прекъсване на производството. На оператора са необходими по-малко от пет минути, за да смени X-tool инструмент. При смяна на инструмента краткото време на престой на TX може допълнително да бъде наблюдавано с RFID техниката.

Бърза смяна на фолиото

Системата за транспортиране на фолиото на TX е проектирана за особено бърза и лесна смяна на фолиото. Това поддържа бърза смяна на продукта и оптимизира времената на престой.

Бърза смяна на инструмента

Всеки X-tool съдържа всички функционалности, необходими за съответния процес на опаковане. Например, инструмент за MAP опаковане съдържа всички компоненти, необходими за промяна на атмосферата, докато MultiFresh™ инструментът е оборудван с всички компоненти за вакуумно Skin опаковане. Така потребителят може бързо и удобно да превключва между различни размери на тарелките и приложения.

Pack Pilot

За да се опрости настройката на новите продукти, тарелките и фолиата TX може да се оборудва с достъп до облачно базирания MULTIVAC Pack Pilot. Чрез въвеждане на няколко основни данни за продукта и опаковката TX се параметризира на база експертни познания. От самото начало това допринася за добрите резултати при производството и опаковането.

Модулна разширяемост

Благодарение на модулната си конструкция TX може да се адаптира гъвкаво към новите приложения и производствени процеси. С денестърите за тарелки, системите за подаване на продукти и отвеждане на опаковки, принтерите за директен печат върху фолио, етикетиращите устройства и т.н. ние предлагаме богато портфолио от опции за оборудване и преоборудване.

Висока надеждност

TX се отличава с максимална надеждност в режим на непрекъсната работа и при максимална мощност, както и при честа смяна на продукта и инструмента. Пестящият място процес на опаковане, както и равномерният поток от продукти са основата за постоянно добрите и надеждни резултати при опаковането и производството.

Оптимален поток на продукти и надеждни процеси

Иновативният Flow Manager контролира мощните сервозадвижвания на TX. Той гарантира, че времето на подаване на опаковката, процесът на опаковане и отвеждането на опаковката са оптимално координирани. Това създава щадящ продукта процес на опаковане и се грижи за равномерен поток на продукти. При отклонения от зададената стойност Flow Manager автоматично регулира потока от продукти. Същевременно Multi Sensor Control оптимизира стойностите на процеса и допринася за най-висока надеждност и производителност, както и за максимално качество на опаковане.

Надеждна обработка на различни тарелки и фолиа

Системите за транспортиране на тарелки и фолиа, както и X-tools, обработват прецизно и надеждно широка гама от материали. Това включва запечатване на широко разпространените в търговската мрежа тарелки от композитни и монопластични материали, алуминии, пенести материали, както и такива от суровини от възобновяеми източници като MULTIVAC PaperBoard или PLA. При това гъвкавите материали се обработват също толкова надеждно, както например изключително тънките фолиа. Особено прецизно транспортиране на фолиото допринася за оптималното използване на лентата фолио.

Безопасно управление

Мултитъч управлението с потребителския интерфейс HMI 3 допринася за особено лесното и безопасно управление и може да се настройва индивидуално за съответния потребител. Анимациите, както и страницата за бърз достъп и преглед (Dashboard) подпомага потребителя в неговите дейности. Това включва различни права за достъп и оперативни езици. Потребителският вход е безконтактен чрез RFID чип карти. Диагоналът на екрана от 18,5 инча на пулта за управление Ви позволява да видите цялата информация само с един поглед.

Максимална производителност и намалено време на престой

TX предлага уникална производителност и намалено време на престой. Това е резултат от оптималното съчетание между иновативно управление, комплексна сензорна технология и надеждни компоненти.

Максимална производителност благодарение на безопасни процеси

Уникалната комбинация от Flow Manager и Multi Sensor Control гарантира максимална производителност и най-висока степен на стабилност на процеса при всеки такт. При опаковки, които се запечатват без промяна на атмосферата, TX може да постигне производителност от 25 такта в минута. При опаковане с модифицирана атмосфера TX впечатлява с изключителна производителност от до 18 такта в минута. При MultiFresh™ вакуумните Skin-опаковки добре обмислената конструкция на машината води до производителност от 10 такта в минута при отлично опаковане и външен вид на продукта.

Бързо почистване и поддръжка

TX е проектиран да отговаря на хигиенните изисквания на хранително-вкусовата промишленост. Хигиенният дизайн на конструкцията и висококачествените материали осигуряват безопасно и бързо почистване. Конструктивните групи във вътрешността на машината също са оптимизирани по отношение на хигиената, като напр. системата за транспортиране на тарелките, лентите, които могат да бъдат свалени без инструменти, както и всички зависещи от формата части. Благодарение на големите врати и защитни капаци целият процес на опаковане на тарелките може да се следи непрекъснато, а машината е леснодостъпна за почистване и поддръжка.

Готов за бъдещето

TX е перфектен за предизвикателствата на утрешния ден не само благодарение на модулната си конструкция. Иновативното управление, комплексната сензорна технология и прецизната сервотехника, уникалните X-tool инструменти, както и опционалното свързване към MULTIVAC Cloud гарантират, че TX е добре подготвен за бъдещите предизвикателства.

MULTIVAC Smart услуги

На разположение за TX са Smart услуги, които значително повишават ефективността и намаляват времето на престой. Smart услугите включват и OEE анализи, събитиен анализатор на машината, както и предвидимо обслужване.

 

OEE анализите представят производителността, времето на престой на машината и качеството във времето. Полученият преглед създава прозрачност и показва възможните области на действие за оптимизация.

 

Събитийният анализатор на машината оценява неизправностите, указанията и съобщенията за грешки, за да идентифицира причините за времената на престой на машината. С тази информация най-честите причини за престой могат целево да бъдат отстранявани, а производственият процес - значително подобрен.

 

В „Предвидимо обслужване“ и „Дистанционна поддръжка“ клиентите на MULTIVAC могат по всяко време да избират различни, опционални сервизни пакети.

MULTIVAC Pack Pilot

За да се опрости настройката на новите продукти, тарелките и фолиата TX може да се оборудва с достъп до облачно базирания MULTIVAC Pack Pilot. Чрез въвеждане на няколко основни данни за продукта и опаковката TX се параметризира на база експертни познания. От самото начало това допринася за добрите резултати при производството и опаковането.

 

TX технология

Multi Sensor Control

TX е оборудван с комплексна сензорна технология. Multi Sensor Control записва в реално време съответните стойности на технологичните процеси в зоната на инструмента и ги оптимизира в рамките на физическите възможности. Благодарение на това TX работи постоянно на оптимална мощност. Това допринася за най-висока производителност и надеждност, както и за максимално качество на опаковане.

 

X-tools

X-tools са ново поколение инструменти, разработени за нашите трейсийлъри от серията TX. Благодарение на интегрираните сензори при смяната на инструмента горната му част се разпознава автоматично, а наборът от данни, съхранен в инструмента, се прехвърля в управлението. Това прави смяната на инструмента, дори и между различни машини, особено бързо и безопасно. По избор, чрез RFID технологията могат да бъдат идентифицирани допълнителни части на инструмента, както и грайферите. Благодарение на намаления брой компоненти и лесната достъпност до вакуумните тръбопроводи и тръбопроводите за защитен газ X-tools могат лесно да се почистват и поддържат. Те допринасят за постоянно високото качество на опаковане с изключително висока и равномерно разпределена сила на запечатване.

 

Flow Manager: оптимален поток на продукти и надеждни процеси

Иновативният Flow Manager контролира мощните сервозадвижвания на TX. Той гарантира, че времето на подаване на опаковката, процесът на опаковане и отвеждането на опаковката са оптимално координирани. Това създава щадящ продукта процес на опаковане и се грижи за равномерен поток на продукти. При отклонения от зададената стойност Flow Manager автоматично регулира потока от продукти. Същевременно Multi Sensor Control оптимизира стойностите на процеса и допринася за най-висока надеждност и производителност, както и за максимално качество на опаковане.

Изтегляне

Traysealer_TX_EN_range.pdf:
3.03 MB PDF

PDF сваляне

Свържете се с нас

Съгласие*

Устойчиво опаковане

MAP и вакуумна опаковка с възобновяеми суровини

По-устойчиво паковане. MULTIVAC PaperBoard дава възможност за рециклиране на опаковъчните решения, базирани на хартиени влакна. За целта могат да се използват опаковъчни машини с дълбоко изтегляне и тейсийлъри.