Избор на регион
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Опаковки с модифицирана атмосфера

При MAP-опаковката естествената атмосфера се заменя с модифицирана атмосфера, съгласувана с продукта, който се опакова.

Опаковки със защитна атмосфера

При опаковки със защитна атмосфера (MAP-опаковки), атмосферата в опаковката се заменя със съгласувана спрямо продукта газова смес, за да се запази формата, цвета и свежестта на продукта. Защитната атмосфера нормално се състои от въгледоден диоксид, азот и кислород.

Приложение

Следните продукти са типични за опаковане със защитна атмосфера: пресни хранителни продукти, съдържащи протеин продукти, хляб и тестени изделия, а също така и продукти от медицинската техника и технически продукти.

Предимства

Към предимствата на MAP-опаковките спадат удължаване на трайността и сигурност на качеството, а също така и защита при боравене с тях и транспортиране, защита от околните влияния, от повреждане на опаковката, от защита на медицински продукти и от възможно последващо стерилизиране на опаковката.

При опаковането на хранителни продукти чрез използването на MAP може да се постигне удължаване на трайността, без да употреба на допълнителни вещества в продукта.
 
Индустриалните стоки и стоките за масова употреба могат за бъдат предпазени от корозия чрез използване на модифицирана атмосфера в опаковката.

В областта на медицинската техника модифицираната атмосфера може да служи за предпазване на чувствителни медицински продукти. При определени процеси модифицираната атмосфера и различните газови смеси могат да бъдат използвани за последващо стерилизиране на опаковките.

Опаковъчни машини и опаковъчни материали

Този вид опаковки може да се произвежда на опаковъчни машини за дълбоко изтегляне, Traysealer и камерни машини.

EMAP: равновесна атмосфера

При EMAP-опаковка въз основа на микроперфорация в опаковъчното фолио може да се получи атмосферен обмен между опаковката и околната среда. По този начин в опаковката се създава равновесна атмосфера.

Приложение

EMAP е равновесна атмосфера за удължена трайност на плодове и зеленчуци - както на пресни, така и на преминали през обработка.

Предимства

Към предимствата на EMAP-опаковките спадат по-дълга трайност на опакованите продукти без използване на консерванти. Стабилната и затворена опаковка предлага защита от докосване в точката на продажба. Освен това опаковките, които могат да се подреждат една върху друга, предлагат атрактивно представяне. С FreshSAFE MULTIVAC предлага опаковъчна система с интегрирана технологична за позициониране на отворите при термоформърите и трейсилърите, при които горното фолио се префорира по време на опаковъчния процес. По този начин може да се използва стандартно фолио и не е необходимо зареждането с перфорирано фолио.

Опаковъчни машини и опаковъчни материали

EMAP-опаковките могат  да се произвеждат както на термоформовъчни опаковъчни машини, така и на трейсилъри. Като опаковъчен материал се използват предварително перфорирани фолиа или стандартни фолиа с перфориращо устройство на MULTIVAC.