Избор на регион
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Автоматични контролни везни

Изчисляване на теглото на опаковката - автоматизирано и сигурно.

Автоматизираната инспекция на теглото, която е напълно интегрирана в опаковъчната линия и работи с максимална възпроизводимост при висока производителност, допринася съществено за общата ефективност и надеждност на процеса. Освен това контролните везни на MULTIVAC впечатляват с висока надеждност и издръжливост, ниска консумация на енергия, лесно калибриране и удобно обслужване.

Автоматичните контролни везни на MULTIVAC измерват точно и прецизно теглото на опаковките и допринасят значително за изпълнението на вътрешните директиви за качество и законовите разпоредби. Нашите контролни везни са на разположение в еднолентови и двулентови версии и могат да бъдат конфигурирани с устройства за отвеждане на опаковки с понижено тегло или свръхтегло. Освен това могат да бъдат оборудвани с допълнителни функции като откриване на метал.

Те могат да се интегрират безпроблемно в съществуващите системи за производство и опаковане. Клиентите на MULTIVAC печелят от нашата ясно изразена системна компетентност, която се фокусира не само върху интелигентното свързване и управлението от по-високо ниво на модулите, но и върху намаляването дължината на цялата линия.

Автоматизираната инспекция на теглото при макс. производителност и повторяемост допринася значително за високата рентабилност и надеждност на технологичния процес. Нашите системи впечатляват и с ниско потребление на електроенергия, лесно калибриране и лесно обслужване.

Преглед на предимствата

Лесно и безопасно обслужване

  • Интуитивен потребителски интерфейс
  • Интегриране на параметри за инспекция в управлението на рецептите
  • Лесно почистване благодарение на хигиеничен дизайн и функция за бързо изпълнение

Високо качество на инспекция

  • Безопасна и безконтактна инспекция на продуктите
  • Перфектно адаптиране към съответната задача за откриване и производствена среда благодарение на различни обхвати на претеглянето, скорости и широчини на лентите, както и различни устройства за отвеждане
  • Устойчив на огъване и усукване и понижаващ вибрациите корпус за максимална точност на претегляне

Икономичност и ефективност

  • Малки времена на престой благодарение на бързата смяна на продукта
  • Ниски разходи за поддръжка, дължащи се основно на конструкцията, която не се нуждае от поддръжка
  • Здрава и издръжлива конструкция

I 210

Подлежащата на индивидуална конфигурация спрямо нуждите на клиента еднолентова контролна везна притежава компактни размери и може да се ползва гъвкаво за различни сфери на дейност.

Научете повече >

I 211

Еднолентовата контролна везна с детектор за метал и устройство за отвеждане комбинира контрол на теглото и откриване на метал, за да се спести място в едно устройство.

Научете повече >

I 220

Подлежащата на индивидуално конфигуриране двулентова контролна везна с гъвкави възможности за използване се характеризира с компактни размери. Двулентовото конструктивно изпълнение гарантира максимална производителност.

Научете повече >

I 221

Двулентовата контролна везна с детектор за метал и устройство за отвеждане комбинира контрол на теглото и откриване на метал, за да се спести място в едно устройство. Двулентовото конструктивно изпълнение гарантира максимална производителност.

Научете повече >

Свържете се с нас

Съгласие*

Пълна гама от изцяло оборудвани производствени линии от един производител

Портфолиото на MULTIVAC включва различни технологии за опаковане, системи за етикетиране и контрол на качеството, както и решения за автоматизация. Продуктовият ни асортимент се допълва от предшестващи процеса на опаковане решения в областите порциониране и обработка, и тестени изделия. Благодарение на богатия ни експертен опит в производствените линии, всички модули могат да бъдат интегрирани в цялостни решения. Те гарантират изключителна надеждност при експлоатация, както и висока ефективност.

Научете повече >