Избор на регион
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

 

 

Опаковайте Вашите хранителни продукти с опаковки базирани на рециклируеми материали от хартиени влакна MULTIVAC PaperBoard

 

Дали става дума за тарелки от картон, картонена основа за терфомормър или годна за формоване хартия за скин или МАР опаковки – ние ще отговорим на Вашите изисквания по оптимален начин чрез решения за опаковане – термоформъри или трейсийлъри.

 

Какво печелите с MULTIVAC PaperBoard

 

 

По-лесно рециклиране


Може да поставите картонената основа или целия опаковъчен материал в системата за рециклиране. Когато го извършите, не забравяйте за различните правила за рециклиране в различните държави.

Бариерни свойства съгласно изискванията на клиента

Ползването на функционалните слоеве Ви дава възможност да произвеждате опаковки на хартиена основа, които отговарят на изискванията Ви за залепване и бариерни свойства.

Атрактивен търговски вид в точката на продажба

Благодарение на свободата на дизайн на картонените основи, Вие може да отличите Вашите продукти коренно в сравнение с останалите в точката на продажба.

 

MULTIVAC PaperBoard включва следните концепции

 

Опаковки произведени от картонена тарелка

 

Опаковки произведени от картонена основа

 

Опаковки произведени от годна за формоване хартия

 

Опаковки произведени от картонена тарелка

За производството на тези опаковки могат да се използват картонени тарелки, монтирани както върху опаковъчни машини с дълбоко изтегляне, така и върху трейсийлъри.

 

Обработка чрез термоформовъчни машини

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Видове опаковки:

✔ MAP
✔ Скин

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Опаковъчен материал:

Картонената тарелка се покрива със слой фолио, когато са в термоформовъчната машина. Той може да се премахне от тарелката след употреба.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Партньорски организации:

Този продукт е съвместно разработен с  Van Genechten Packaging

 

Processing on
 thermoforming packaging machines

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pack types:

✔   MAP
✔   Skin

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Packaging material:

The cardboard trays are lined with a plastic layer in the thermoforming packaging machine. This can be be removed from the cardboard tray after use. 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Partnership:

This product is jointly developed with Van Genechten Packaging

 

Обработка чрез трейсийлъри

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Видове опаковки:

✔ MAP
✔ Скин

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Опаковъчен материал:

Тарелката се произвежда от картонен композитен материал, чиито слоеве  могат да се разделят след употреба.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Партньорски организации:

Този продукт е съвместно разработен с VIRGIN BIO PACK S A S.

 

Processing on
 traysealers

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pack types

✔   MAP 
✔   Skin

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Packaging material:

The trays are made out of cardboard composites which can be separated into individual types after use

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Partnership

This product is jointly developed with VIRGIN BIO PACK S A S.

 

Areas of application for CARDBOARD BACKING

 

Опаковки произведени от картонена основа

За производство на плоски картонени опаковки може да се използва материал от ролката, както и заготовки
върху опаковъчни машини с дълбоко изтегляне и върху трейсийлъри.

 

Processing on
thermoforming packaging machine

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pack types:

✔   MAP

✔   Skin

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Packaging material:

The cardboard composite can be utilised from the roll, which results in significant efficiency benefits. The material can be separated into individual types after use.
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Partnership:

This product is jointly developed with Leipa Georg Leinfelder GmbH and Papierfabrik August Koehler SE.

 

Обработка чрез термоформовъчни машини

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Видове опаковки:

✔ MAP
✔ Скин

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Опаковъчен материал:

Картонената композиция може да се използва от ролка, което води до значителни икономии и ефективност. Материалът може да бъде разделен на отделни видове след употреба.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Партньорски организации:

Този продукт е съвместно разработен с Leipa Georg Leinfelder GmbH и Papierfabrik August Koehler SE.

 

Processing on
traysealers

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pack types:

✔   MAP

✔   Skin

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Packaging material:

Coated pre-cut cardboard can be separated into individual types after use.

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Partnership

This product is jointly developed with VIRGIN BIO PACK S A S.

 

Обработка чрез трейсийлъри

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Видове опаковки:

✔ MAP
✔ Скин

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Опаковъчен материал:

Предварително оразмереният картон може да бъде разделен на отделни видове след употреба.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Партньорски организации:

Този продукт е съвместно разработен с  VIRGIN BIO PACK S A S.

 

Areas of application for MALLEABLE PAPER

 

Опаковки произведени от годна за формоване хартия

За производството на тези опаковки може да се използва формурируема хартия от ролката върху опаковъчната машина с дълбоко изтегляне.

 

Обработка чрез термоформовъчни
машини

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Видове опаковки

✔ MAP
✔ Скин

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Опаковъчен материал:

Годната за формоване хартия представлява композитен материал, който може да бъде разделен на съставни слоеве след употреба. Налична е в различен грамаж и може да бъде допълнена с други функционални слоеве.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Дълбочина на изтегляне/ дълбочина на кухината за продукта:

до 20 мм
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Партньорски организации:

Този продукт е съвместно разработен с Leipa Georg Leinfelder GmbH .

 

Processing on
 thermoforming packaging machines

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pack types:

✔   MAP 
✔   Skin

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Packaging material

The malleable paper composite can be separated into individual types after use. It is available in different grammages and can be fitted with different functional layers.
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Forming depth / pack cavity

up to 20 mm  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Partnership

This product is jointly developed with  Leipa Georg Leinfelder GmbH .

Винаги стъпка напред

„Като един от лидерите на пазара и технологиите ние непрекъснато се стремим към разработване на новаторски машинни концепции и поставяне на нови стандарти на пазара за качество и ефективност на опаковките, както и за опазването на ресурсите и намаляването на ползването на опаковъчен материал. Употребата на алтернативни материали ще създаде допълнителни устойчиви перспективи за бъдещето.“

> Научете повече


Валеска Хаукс

Вицепрезидент на отдел „Корпоративен маркетинг“ и ръководител отдел „Консумативи“ в MULTIVAC

Можете да разчитате на опита на MULTIVAC

✔  Over 50 years of packaging experience and more than 100 patents

 ✔ Customised packaging tests for customers in application centres around the world

✔ Packaging materials and packaging machines from a single source

✔ Outstanding expertise in packaging lines for automated solutions 

Над 50 години опит в опаковането и повече от 100 патента

Персонализирани тестове за опаковане за клиенти в приложните центрове в цял свят

Опаковъчни материали и опаковъчни машини от един източник

Изключителен опит в опаковъчните линии за автоматизирани решения