Избор на регион
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Видове опаковки

Подходящи - за всички изисквания

MULTIVAC предлага широк спектър опаковъчни технологии и видове опаковки - независимо дали става дума за опаковане на хранителни продукти, биомедицински и медицински продукти или промишлени стоки.

Опаковките могат да бъдат с най-различни характеристики, за да се повиши атрактивността в търговските обекти или да се оптимизира удовлетвореността на клиентите.

Без атмосферен обмен

Вариант за опаковане е производството на опаковки без атмосферен обмен.

MAP и EMAP

При MAP-опаковката естествената атмосфера се заменя с модифицирана атмосфера, отговаряща на продукта, който се опакова.

Вакуумни опаковки

Опаковането под вакуум удължава годността на продуктите, тъй като отнемането на атмосферата забавя микробиологичното разваляне на продукта.

Skin-опаковки /двукомпонентни опаковки/

При вакуумните Skin-опаковки съдържанието за опаковане се поставя върху стабилно по форма долно фолио или предварително направена тарелка и се запечатва изцяло със специално Skin-фолио.

Свиващи се опаковки

При свиващите се опаковки съдържанието за опаковане се опакова с вакуум в специално фолио.

Отварящи се опаковки

Отварящите се опаковки правят приготвянето на хранителните продукти особено лесно и безопасно.

 

Опаковайте Вашите хранителни продукти с опаковки базирани на рециклируеми материали от хартиени влакна MULTIVAC PaperBoard

> Научете повече