Избор на регион
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Опаковки без атмосферен обмен

Оптимална защита от механични и атмосферни влияния

Вариант за опаковане е производството на опаковки без атмосферен обмен. Тези опаковки надеждно предпазват продукта от механични и атмосферни влияния, като влага или UV-светлина.

Приложения

Опаковки без атмосферен обмен са подходящи преди всичко за хранителни и индустриални продукти, също така и и за медицински и фармацевтични продукти, ако опаковките трябва да служат изключително за предпазване от механични и други атмосферни влияния. Освен това тези опаковки са подходящи за хранителни продукти, които нямат особени изисквания по отношения на по-дълга трайност.

Предимства

Този вид опаковки предпазва от механични влияния, а също така и от влага или UV-светлина. На точката на продажба към краен клиент, опаковката може да се използва като носител на информация, напр. за продукта или маркетингова информация. Освен това може да служи като защита от намеса или кражба на опакования продукта.

Опаковъчни машини и опаковъчни материали

Този вид опаковки може да се произвежда от термоформовъчни, камерни машини и трейсилъри. Като за опаковъчен материал служат еднослойни и многослойни смеси.