Избор на регион
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Фолиа MultiFresh™

Атрактивност на мястото на продажба - опаковане със Skin фолио MultiFresh™.

Skin фолиото MultiFresh™ е прозрачно и може да се използва за опаковане на различни продукти. То позволява перфектни резултати на опаковане и атрактивна презентация на продукта в търговската мрежа. Портфолиото ни е уникално на пазара - включва решения за всички видове приложения, както и индивидуално адаптирани решения за специфични нужди.

Опаковката MultiFresh™ се състои от твърдо долно фолио и гъвкаво горно фолио, което обгръща продукта без напрежение и го запечатва напълно с долното фолио. По този начин продуктът се фиксира здраво върху долното фолио и може да се презентира изправен или окачен. В допълнение опаковането с вакуумни Skin-опаковки предотвратява излизането на течност от продукта и допринася значително за удължаване на трайността му. Високопрозрачните видове Skin-фолио увеличават атрактивността на опакования продукт.
Гамата MultiFresh™ фолио е уникална по отношение на широчината си и определя стандартите на пазара благодарение на перфектните резултати при опаковане. Тя включва както решения за всички приложения, така и индивидуални системи за запечатване като Skinpeel, Burstpeel, както и запечатване с единично долно фолио.

Гамата от горно MultiFresh™ фолио включва Skin-опаковки с различни дебелини и с различни технически и бариерни свойства. Това ги прави подходящи за опаковане на различни продукти (форми, височина, консистенция и т.н.), както и за запечатване с различно долно фолио. По този начин могат да се опаковат атрактивно и сигурно продукти с разстояние над дъното или продукти с остри съставни части. Нашата продуктова гама включва и Skin-фолио с висока кислородна пропускливост, за да отговаря на FDA изискванията за опаковане на прясна риба.

Всеки вид горно фолио MultiFresh™ е индивидуално пригоден за печат в непрекъснат и центриран печат.

Технически данни*

Дебелини

80µ - 150µ

Бариерни свойства

Висока бариера


Специално фолио с висока кислородна пропускливост (за опаковане на прясна риба съгласно регламентите на FDA)

Лепящи слоеве

PE, APET или PP

Цвят

прозрачен

*Други характеристики са на разположение при поискване

Гамата MultiFresh™ долно фолио включва фолио и тарелки от различни материали, които се предлагат в разнообразни цветове и дебелини, както и с различни Peel-свойства (свойства на отлепяне).
Всички видове MultiFresh™ фолио се произвеждат по най-високите международни стандарти за опаковъчни материали, влизащи в контакт с хранителни продукти. При изготвянето на продуктовото ни портфолио предвид се вземат приложимите стандарти като HACCP, BRC/IoP, както и съответните разпоредби на ЕС и FDA.

Downloads

Packaging Solutions:
MultiFresh™
4.55 MB PDF

PDF сваляне

Доклади на потребители и технически принос

Beef attractively packed with MultiFresh™

In China the current meat consumption of 62 kilograms per head annually is around two kilos higher than in Germany. Despite state-sponsored campaigns to reduce meat consumption, this trend is likely to continue due to rising incomes. Consumer behaviour, particularly among the urban population, also shows a growing…

MultiFresh™ – Complete solution for perfect vacuum skin packs

MULTIVAC offers solutions from one source for producing vacuum skin packs - these include both the packaging machines and the films.

MultiFresh™ packs with full-wrap labelling increase the attractiveness at the point of sale

With its deep, clear and cold fjords, Norway is a paradise for salmon and salmon farms alike. Best conditions therefore for Seafood Farmers of Norway AS, which was founded in 1986, and its parent company the HOFSETH Group, which processes the freshly caught fish and exports most of it abroad. In order to increase the…

MultiFresh™– a packaging concept which meets all the many requirements of the food industry

MultiFresh™ is a packaging concept for producing high-quality vacuum skin packs which meet the wide range of demands in the market, and which can be produced on both thermoforming packaging machines and traysealers. The diversity of the MultiFresh™ film range is unique in the market.

Свържете се с нас

Съгласие*

Перфектни Skin-опаковки

MultiFresh™ предлага максимална атрактивност и трайност на продукта.

За опаковъчния процес MultiFresh™ се използват разработените за целта опаковъчни машини, както и иновативни опаковъчни материали MultiFresh™. Чрез перфектното съгласуване между машина и опаковъчен материал се получават вакуумни Skin-опаковки с уникално качество и съвършенство.