Избор на регион
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Фолиа за дълбоко изтегляне

Голямо разнообразие от вакуумни, MAP и Skin опаковки.

Впечатляващата ни гама от фолио с дълбоко изтегляне включва широк спектър от материали от различни полимери, с разнообразни дебелини, качества и цветове за производство на вакуумни, MAP и вакуумни Skin опаковки с новаторско качество и съвършенство.

За производството на вакуумни, MAP- или Skin-опаковки MULTIVAC предлага богата гама от фолио за дълбоко изтегляне, която е разработена специално за продуктите и изискванията за обработка на нашите клиенти. Благодарение на уникалното взаимодействие между опаковъчната машина и опаковъчия материал, автоматизирано се произвеждат технологично сигурни опаковки с иновативно качество и съвършенство, при най-висока производителност .

За да се постигне оптимален резултат при опаковане, продуктовата гама фолио за дълбоко изтегляне включва материали от най-различни полимери, с разнообразни качества, дебелини и цветове, както и с различни бариерни и залепящи свойства.


Технически данни*

Дебелини

100µ - 350µ (меко фолио)

200µ - 1 100µ (твърдо фолио)

Бариерни свойства

с/без висока бариера

Лепящи слоеве

PE, PP, PET и т.н.

Цвят

прозрачен, едноцветен

*Други характеристики са на разположение при поискване

Всички видове фолио за дълбоко изтегляне се произвеждат по най-високите международни стандарти за опаковъчни материали, влизащи в контакт с хранителните продукти. При изготвянето на продуктовото ни портфолио предвид се вземат приложимите стандарти като HACCP, BRC/IoP, както и съответните разпоредби на ЕС и FDA.

Свържете се с нас

Съгласие*

Опаковъчни машини с дълбоко изтегляне линия X

Максимална надеждност на опаковане. Постоянно качество на опаковане. Висока производителност. Готови за бъдещето.

 

С линията X MULTIVAC дефинира по нов начин опаковането с дълбоко изтегляне. Благодарение на непрекъсната цифровизация, цялостната сензорна технология и работа в мрежа с MULTIVAC Cloud, линията X създава ново измерение по отношение на надеждността на опаковане, качеството, производителността, както и увереност в утрешния ден.