Избор на регион
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Фолио от MULTIVAC

Нашата основна компетентност: опаковки на базата на фолио

Нашата основна компетентност са решенията за опаковки с дълбоко изтегляне на базата на фолио. В MULTIVAC ще откриете солидни познания за фолиото и опит с опаковъчните материали. Ние познаваме местните пазарни изисквания и организираме индивидуални консултации, за да Ви препоръчаме оптималните материали за Вашите изисквания.

Фолио за оптимални опаковъчни резултати

Предлаганите от нас фолиа са изпитани обстойно в нашия приложен център и гарантират оптимални опаковъчни резултати. Ние с удоволствие ще Ви консултираме при избора на подходящи фолиа за опаковането на Вашите продукти.

Фолиа, разработени специално за опаковъчните технологии на MULTIVAC, могат да се получат само от нас. В комбинация с нашите машини постигате оптимални опаковъчни резултати по отношение на качеството и ефективността на разходите. Към това например спада фолиото MultiFresh™, което обхваща различни качества на долното и горното фолио за производството на вакуумни скин опаковки.

Максимално качество и сигурност на процеса

Ние се кооперираме с водещите производители на опаковъчни фолиа. Всички предлагани от нас фолиа отговарят на приложимите стандарти и директиви за отрасъла "Опаковане на хранителни продукти". Заедно с нашите индустриални партньори, ние работим за усъвършенстването на опаковъчните фолиа и така допринасяме за оптимална използваемост на тези материали на нашите машини.

Глобално присъствие и локално сервизно обслужване

С повече от 75 местни дистрибуторски и сервизни дружества по цял свят, ние се грижим за оптимална наличност на опаковъчни материали на място. Ние съгласуваме нашата гама от фолиа с местните изисквания към опаковъчната промишленост и Ви подпомагаме при търсенето на квалифицирани местни партньори, напр. за финалната обработка на Вашите опаковъчни материали.