Избор на регион
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

HPP - Обработка на хранителни продукти с високо налягане

Чрез обработката на хранителни продукти с високо налягане (HPP – High Pressure Preservation) нежеланите микроорганизми в хранителните продукти могат да се намалят или елиминират. Чрез този щадящ процес годността на хранителния продукт може да се удължи без използването на допълнителни вещества. Едновременно с това, обработката с високо налягане допринася за увеличаването на безопасността на хранителните продукти.

Потребителите печелят от този метод, тъй като пресни и преработени хранителни продукти или готови ястия с най-високо качество без добавки могат да се съхраняват и консумират за продължителен период от време.

HPP съоръжения

Обработката с високо налягане на хранителни продукти (MULTIVAC HPP) е подходяща както за обработка на вакуумни опаковки, така и на опаковки със защитна атмосфера (MAP), за което MULTIVAC е разработил уникален метод. Нашето портфолио обхваща различни съоръжения с обем на камерата от 55 до 350 литра.

HPP съоръжения в тандемен режим

Обработката с високо налягане на хранителни продукти (MULTIVAC HPP) е подходяща както за обработка на вакуумни опаковки, така и на опаковки със защтена атмосфера (MAP), за което MULTIVAC е разработил уникален метод. Чрез използването на HPP-тандемен възел с две 350-литрови камери, които работят съвместно и периодически – т.е. едната камера се поставя под налягане, докато другата се изпразва и се зарежда отново с продукти – цялата система е полунепрекъсната. По този начин, в зависимост от степента на пълнене, може да се достигне производителност до 4 тона за час.