Избор на регион
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

По-добро опаковане с термоформовъчни опаковъчни машини от MULTIVAC

Опаковане с дълбоко изтегляне на хранителни продукти

Термоформормовъчните опаковъчните машини за опаковане на хранителни продукти от MULTIVAC предлагат следните предимства:

 • Висока производителност и качество на опаковките
 • Индивидуално разработени решения
 • Максимална производителност върху минимална площ
 • Сигурност на процеса
 • Дълъг живот
 • MULTIVAC Hygienic Design™
 • Ефикасно използване на фолио и енергия
 • Разнообразни конфигурации и разширения
 • Възможност за интегриране в автоматизирани опаковъчни линии

Thermoforming packaging machines:
Food
8.65 MB PDF

PDF сваляне

Опаковане с дълбоко изтегляне на стерилни медицински продукти и фармацевтика

Термоформовъчните опаковъчните машини за опаковане на стерилни медицински и фармацевтични продукти от MULTIVAC се отличават със следните качества:

 • Индивидуално разработени решения
 • Висока производителност и качество на опаковките
 • Максимална производителност върху минимална площ
 • Сигурност на процеса, възпроизводимост, проследяемост
 • Ефективно използване на опаковъчни материали и енергия
 • Разнообразни конфигурации и разширения
 • MULTIVAC Clean Design™
 • Пригодност за чиста среда

Опаковане с дълбоко изтегляне на нехранителни продукти

Термоформовъчните опаковъчните машини за опаковане на нехранителни продукти от MULTIVAC предлагат следните предимства:

 • Висока производителност и качество на опаковките
 • Индивидуално разработени решения
 • Максимална производителност върху минимална площ
 • Сигурност на процеса
 • Дълъг живот
 • Ефективно използване на фолио и енергия
 • Разнообразни конфигурации и разширения
 • Възможност за интегриране в автоматизирани опаковъчни линии