Избор на регион
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Видове опаковки

Подходящи - за всички изисквания

MULTIVAC предлага широк спектър опаковъчни технологии и видове опаковки - независимо дали става дума за опаковане на хранителни продукти, биомедицински и медицински продукти или промишлени стоки.

Опаковките могат да бъдат с най-различни характеристики, за да се повиши атрактивността в търговските обекти или да се оптимизира удовлетвореността на клиентите.

Без атмосферен обмен

Вариант за опаковане е производството на опаковки без атмосферен обмен.

MAP и EMAP

При MAP-опаковката естествената атмосфера се заменя с модифицирана атмосфера, отговаряща на продукта, който се опакова.

Вакуумни опаковки

Опаковането под вакуум удължава годността на продуктите, тъй като отнемането на атмосферата забавя микробиологичното разваляне на продукта.

Skin-опаковки /двукомпонентни опаковки/

При вакуумните Skin-опаковки съдържанието за опаковане се поставя върху стабилно по форма долно фолио или предварително направена тарелка и се запечатва изцяло със специално Skin-фолио.

Свиващи се опаковки

При свиващите се опаковки съдържанието за опаковане се опакова с вакуум в специално фолио.

Отварящи се опаковки

Отварящите се опаковки правят приготвянето на хранителните продукти особено лесно и безопасно.

Филтър по бранш
MULTIVAC Филтър по бранш
Търсите опаковъчно решение за определен бранш?

Запаметете тук Вашия MULTIVAC филтър по бранш и по време на посещението си в уебстраницата на MULTIVAC ще получавате само релевантна за Вашия бранш информация.

Опитайте!
Добре дошли обратно!

По време на последното си посещение в нашата уебстраница зададохте Вашия MULTIVAC филтър по бранш. Продължете с тази настройка или променете от тук Вашия избор.

Приятно прекарване!